Мягковата твоя доска, товарищ.
Мягковата твоя доска, товарищ.

Мягковата твоя доска, товарищ.: